Hvordan bruger vi kundetilfredshedsmålingen til forbedringer?

03-07-2017

Målsætningen for vores kunders tilfredshed er at udvikle flest mulige kunde-partnerskaber, hvor Mekoprint opleves som en naturligt integreret del af kundens virksomhed fra produktudvikling til indkøb, logistik og kvalitet.

Vi er meget stolte af de mange positive tilbagemeldinger, hvor kunde-partnerskabet er godt etableret, men vores primære fokus går på de mange gode input til generelle eller kundespecifikke forbedringer. I stedet for at arbejde med traditionelle detaljerede kundetilfredsmålinger har vi fokuseret på de fire væsentligste emner; Udviklingsrådgivning, Produktkvalitet, Leveringsperformance og Kundeservice. Det vigtigste kommer herefter med åbne input til forbedringer, for vi kan altid gøre det endnu bedre!

Alle besvarelser indgår i en samlet vurdering og prioritering af generelle forbedringstiltag. Herudover bliver hver enkelt besvarelse vurderet af den kundeansvarlige sælger sammen med nærmeste leder, der vurderer eventuelt behov for korrigerende handlinger.

Kundetilfredshedsanalysen er dermed blevet et vigtigt værktøj til kundeorienteret udvikling af både vores generelle processer og hvert enkelt kundesamarbejde i en åben dialog.

Og den målrettede indsats virker ifølge lead specialist i Mekoprint Graphic Electronics, Heidi Bové:

”Undersøgelsen viser, at en målrettet indsats kan skabe nye perspektiver på kunde-samarbejdet, og flytte tidligere kritiske kunder til nu at være ambassadører for Mekoprint”

En kunde udtaler for eksempel følgende om forbedringen af samarbejdet:

”Vi er meget tilfredse med det tætte samarbejde med Mekoprint, og har blandt andet bemærket store forbedringer i salgs- og udviklingsafdelingen”

For at understrege betydningen af inputtet i kundetilfredshedsmålingen donerer Mekoprint EUR 10 til Unicef for hver besvarelse, så vi med de foreløbige mere end 300 besvarelser nu donerer over EUR 3.000 i 2017 til at forbedre vilkårene for udsatte børn.


Tak for de mange besvarelser og input til forbedringer!

Kontakt Mekoprint