Når mymeter ikke er en bagatel

01-06-2017

Af Michael Peis
peis@teknovation.dk

Artiklen er bragt i Teknovation udg. 6, 2017

 

Mekoprint i Støvring opmåler med 3D-scanning mikrodele, der leveres til høreapparater, biler, elektronik og meget mere, hvor valideringen er altafgørende.

 

Som højteknologisk og 100 procent ordreproducerende underleverandør fremstiller Mekoprint mikrodele, hvor de mindste ikke fylder mere end et punktum på en tommelfingernegl. Delene udvikles til specifikke formål til kunder, der omfatter alt lige fra bilindustrien til producenter af høreapparater. Med andre ord er der tale om kunder, der stiller store krav til underleverandørernes evne til at arbejde med i hele forløbet med fuld dokumentation og validering af produkterne.

 

Hos Mekoprint er det således ikke usædvanligt, at en PPAP-rapport på en mikroskopisk batterifjeder til et høreapparat fylder mange sider. Mikrodelene fremstilles ved ætsning typisk efterfulgt af bukning. Også stanseteknologi anvendes og senest er også spåntagende processer kommer til som eksempelvis fem-akset mikrofræsning. Dermed behersker virksomheden flere forskellige processer ud fra målet om at tilbyde kunderne de optimale løsninger.


Mange af komponenterne er så små, at de kun kan opmåles tredimensionelt med CT-skanning eller et visionsystem. Men nogle af emnerne kan ikke gennemstråles i et CT-skan. Derfor valgte den nordjyske underleverandør at investere i et 3D visonbaseret system, der kan opmåle alle mikrodele, som fremstilles i produktionen. 

 

- “Mekoprint drives frem af en logisk interesse for teknologi og de muligheder, der er for at skabe innovative løsninger i samarbejde med vores kunder. Ofte mødes vi med altafgørende krav om fuld dokumentation på løsningerne for at komme i betragtning til ordrerne,” siger Division Director Benny Albrektsen, og tilføjer: “Derfor bliver det med at kunne måle og dokumentere en stor del af at producere et emne. Alt hvad vi producerer er fuldt dokumenteret i en løbende proceskontrol. Det er vigtigt for at kunne levere produkter ud fra de krav, der stilles på markedet i dag.”


Mekoprint er certificeret efter kvalitetssystemerne: Iso 9001, Iso 14001 og Iso 18001 der danner rammen om måden at arbejde med kvalitet på. Derudover bliver der også lavet helt separate procedurer for kvalitetskontrol i en virksomhed, der leverer til brancher især inden for medico, automotive, industriel automation og elektronik. 

 

- “Generelt arbejder vi med omfattende dokumentation på et højt niveau på vores løsninger. Samtidig vokser kravene hele tiden. Derfor har vi investeret i et 3D-visionsystem, der kan bruges til alle mikrodele og i andre sammenhænge,” siger Benny Albrektsen.

 


HÅRFINE TOLERANCER
Via Zebicon fik Mekoprint i november 2015 leveret 3Dskanneren Gom Atos Scanport, der med vision opmåler emnet. Efterfølgende laves analysen og dokumentationen via Gom-softwaren, der bruges sammen med systemet, der er nøjagtigt ned til få mymeter. En skanning begynder med at emnet hænges op på en holder og sprayes med et mymeter-tyndt lag af titaniumpulver, der gør billederne skarpe uden reflekser.

 

Derefter monteres emnet med holder i en ramme, der kan drejes 180 grader rundt, så kameraet kan filme både for og bagside på emnet. Ud fra billederne af det fysiske emne bliver der i  softwaren lavet en digital 3Dmodel, der i softwaren sammenlignes med den Cad-fil, som det fysiske emne er lavet efter. Ved at holde de to parter op mod hinanden kan computeren lave en grafisk illustration. Den viser ved hjælp af farver hvor meget det fysiske emne afviger fra tolerancerne på Cad-filen af emnet.

 

Alt efter hvor udfordrende emnet er, bruger måleafdelingen en kombination af skanning og mekaniske målinger. Ud over at levere dokumentationen på emnerne, har løbende procesmålinger fra afdelingen ofte været med til at rette processer i produktionen ind på sporet, når det var påkrævet.


Før anskaffelsen af 3D-visionsystemet blev emnerne målt op med en profilprojektor, et kamera, der måler to-dimensionelt. Sideløbende hermed brugte Mekoprint også at få sendt emner ud til CT-skanning hos underleverandører af måling, når der var behov for det.

 

- “Ofte producerer vi emner med hårfine tolerancer og krav, der kan være en udfordring i sig selv at kontrollere. Blandt andet skal vi kunne dokumentere, hvordan en batterifjeder får den samme fjedring hver gang. Det har vision-systemet vist sig godt til, og det kan også bruges i andre sammenhænge, der ikke var tiltænkt ved anskaffelsen,” siger Benny Albrektsen, og slutter: “Netop fordi vi skal lave proceskontrol og løbende verificere vores produkter indenfor specifikationerne, så er vi nødt til selv at have kompetencerne for at få ordrerne. Det sjove ved vores arbejde med mikrodele er, at et elementært emne som en batterikontakt lige pludselig ikke er så simpelt alligevel. Det er der, hvor vi har vores nicheberettigelse.”

 

For yderligere oplysninger kontakt gerne


Benny Albrektsen

Division Director

+45 25 59 08 20
bal@mekoprint.com

Bjørn Mølbach Krogh

Design & Develompent Manager

+45 99 36 58 34
bmk@mekoprint.com
       

 

Kontakt Mekoprint