Papirløs produktion sparer Mekoprint for to millioner

10-05-2014


Af Morten Lund, Ingeniøren

100 iPads har erstattet pc og papir i elektronikproducenten Mekoprints produktion, som er blevet langt mere effektiv og fleksibel. Det første skridt mod en papirløs hverdag blev faktisk taget for tre år siden.

Som et forsøg på at minimere den tid, der blev brugt på at rende rundt på lageret og taste pluklister ind, blev Mekoprints lagermedarbejdere udstyret med en iPod Touch, der var kommet på markedet et par år før.

Her fik Mekoprint for alvor øjnene op for gevinsterne ved at have alle data samlet på en mobil enhed i stedet for på et stykke papir på skrivebordet eller i et Excel-ark på en pc i den anden ende af lageret.

Pc’er og papirer er væk

I dag råder elektronikvirksomhedens godt 150 produktionsmedarbejdere over 100 iPads.

Ud over enkelte pc’er koblet til et par produktionsmaskiner er der ingen pc’er tilbage i produktionshallerne i Støvring. De er forsvundet sammen med papiret.

Samtlige produktionsdata er i stedet lagt online og gjort tilgængelige på hver enkelt medarbejders tablet via apps, som Mekoprints it-afdeling selv har udviklet.

Hver produktionsmedarbejder logger sig ind om morgenen og kan stemple ind og ud på en ordre i stedet for at gå hen og gøre det ved en pc, eller de kan hive produktionsspecifikationer og CAD-tegninger i PDF-format frem på 9,7 tommers skærmen.

Produktionslederen kan hele tiden holde sig ajour med produktionsplanen, se afdelingens aktuelle belastning eller holde styr på sygedage, afspadsering og så videre for den enkelte medarbejder. Selv direktøren har fået en iPad og kan følge med i produktionen fra sit kontor.

Mekoprint anslår, at anskaffelsen af Apples ikoniske tablets i sig selv sparer virksomheden for godt to millioner kroner på grund af øget effektivitet, større fleksibilitet og mindre renden frem og tilbage for den enkelte medarbejder.

 

Tre skridt bag stor gevinst

Divisionschef Morten Lundgren betoner dog, at iPad’en naturligvis ikke gør det alene. Snarere er den bare kronen på værket.

Bag Mekoprints overgang til den papirløse produktion ligger en flerårig produktionsoptimering i flere faser. Første skridt var at indføre brugen af én – og kun én – produktionsplan udarbejdet af logistikafdelingen i stedet for flere parallelle planer.

Andet skridt var at reducere spildtid ved – med den nu ene produktionsplan som basis – at starte produktionen af en given serie op kun en dag før planen i stedet for to-tre dage før.

Tredje skridt var at indføre, at enhver enkeltoperation i en serieproduktion højst må vare syv timer. Varer den mere end det, deles operationen op i to.

»Så den store effekt ligger lige så meget i det arbejde, der er gået forud for indførelsen af iPads. Det, vi gjorde for nogle år siden, var grundlæggende at tage stilling til, hvordan vi vil producere vores produkter. Det er der, effektiviseringsgevinsten ligger. Og så at turde være tro mod det. For vi har da haft perioder, hvor vi virkelig tvivlede på, om vi havde gang i det rigtige,« forklarer Morten Lundgren, der var produktionschef under implementeringen af den papirløse produktion i sommer og efterår 2012.

»Det fantastiske er, at vi har givet hver medarbejder en iPad, de har fået måske 15 minutters introduktion, og så sidder den i skabet. Også hos de ældre medarbejdere, som er gået ind til det med åbent sind. Så det har overrasket os meget positivt,« forklarer Morten Lundgren, der tilføjer, at en tablet på mange måder er langt mere intuitiv og lettere at bruge end en traditionel pc – og så er vedligeholdet langt mindre.

Mekoprint har netop gennemført en evaluering af den papirløse hverdag og vil snart kigge på yderligere optimeringsmuligheder.

Eneste deciderede papirefterladenskab i produktionen er de enkelte komponenters varenumre, som fortsat ligger udprintet i fysisk form ved siden af varen. Dem har Mekoprint endnu ikke formået at komme af med, men det skal et pilotscanningsprojekt nu forsøge at rette op på.

Kontakt Mekoprint