Om os

Mekoprint er en familieejet virksomhed grundlagt i 1954. Virksomheden har hovedsæde i Støvring og beskæftiger ca. 500 medarbejdere på 40.000 m2 produktionsarealer i Europa. Med firmaets fleksible produktion i Danmark, Østeuropa og Asien tilbydes global levering og reduktion af 'time-to-market

Produktionen hos Mekoprint er primært rettet mod kunder i Europa. Produktudbuddet er 100 % kundespecifikke løsninger til industrielle- og elektronikvirksomheder.

Virksomhedsstruktur

 • MECHANICS
 • GRAPHIC ELECTRONICS
 • CHEMIGRAPHICS
 • CABLES

Mekoprint Mechanics producerer kabinetter, chassisdele og frontpaneler ved brug af adskillige teknologier. Divisionen har et af Europas mest moderne produktionsanlæg og råder over 15.000 m2 produktionsfaciliteter, hvor alle processer indenfor tyndpladebearbejdning er samlet under ét tag. Vi råder over en maskinpark der håndterer alle løsninger fra de enkelte komponenter til mere komplekse kombinationsløsninger.

Mekoprint Graphic Electronics udvikler og producerer kundetilpassede betjeningsløsninger, elektrisk ledende tryk på fleksible folier samt industrielle grafiske løsninger. Produktionsfaciliteter på 11.000 m2 danner rammer om divisionens 3 forretningsområder:

 

USER INTERFACES

Folie- og silikonetastaturer • Touch integration • Komplekse frontpaneler
Produktion af tastaturløsninger der optimerer den samlede brugeroplevelse af kundens produkt, herunder visuelt udtryk, funktionalitet og holdbarhed. Vores stærke design- og konstruktionsteam sikrer kundekrav med fokus på høj produktværdi til lavest mulige totalomkostninger og nem integration i det færdige produkt. Globalt setup med produktion i Danmark og Asien.
 

FLEXIBLE FOILS

Grafiske folier  • Capacitive touch folier  • Ætsede folier • Sensorer
Et automatiseret rulle-til-rulle setup sikrer omkostningseffektiv produktion af fleksible folier til globalt konkurrencedygtige priser for vores kunder. Produktionen tilvejebringer en sikker og konsistent høj kvalitet med lav kassationsgrad og højt udbytte. Produkterne og produktionen designes med mulighed for fortsat automatisering i kundens egen produktion.
 

INDUSTRIAL GRAPHICS

Grafiske labels, skilte og overlays • Pladetryk • Isolationsafskærmning 
Produktion af kosteffektive industrielle grafiske løsninger med tryk på alle former for plastmaterialer, -folier og metaloverflader. Optimering af udtryk, holdbarhed og brand-værdien i det endelige produkt er centralt for vores designteam, der dedikeret arbejder for at balancere visuelt design, materialevalg og effektivitet i et lean-optimeret produktionssetup.
 

Mekoprint Chemigraphics producerer faconætsede, mekaniske færdiggjorte tyndpladekomponenter samt metalskilte. Divisionen råder 6.000 m2 administrations- og produktionsfacaliteter som danner de perfekte rammer for optimale løsninger for profesionelle kunder inden for alle brancher. Endvidere disponerer vi over alt udstyr til håndtering af de mekaniske processer, som sikrer optimal geometrisk frihed.

Mekoprint Cables fremstiller individuelt kundetilpasset kabelkonfektion baseret på produkt i østeuropa. Divisionens medarbejdere har et stort materiele- og produktkendskab og hjælper gerne med løsningsforslag.

 
 

Mekoprint Asien

Med involvering af Mekoprints Asien-setup opnår du som kunde det bedste fra begge verdener. Vi kombinerer højteknologisk, fuldautomatiseret produktion i Danmark med partnerbaseret, løntung produktion i Asien. Mekoprint har et mangeårigt samarbejde med en række produktionspartnere i Asien, baseret på gensidig respekt og stor kulturforståelse.

Læs mere

Mekoprint Polen

Med Mekoprints Polen-setup tilbyder Mekoprint lave omkostninger til blandt andet montage og diverse metalbearbejdningstyper. Dette samtidigt med at arbejdet er udført i Danmarks nærområde så de ekstra fragtomkostninger holdes minimale.  

Mekoprint etablerede i november 2005 datterselskabet Mekoprint sp. z.o.o. i Stargard ved Stetin i Polen. 

Læs mere


Mekoprint sp. z.o.o. udfører opgaver som:
•    Montagearbejde
•    Kantbuk
•    Stanseopgaver på excenterpresser
•    Svejsning
•    Punktsvejsning
•    Isætning af presdetaljer
•    Gevindskæring og rejfning

              

LEAN hos Mekoprint

BRUG AF IT I HVERDAGEN

Mekoprint har med iPads til alle medarbejdere i produktionen opnået et 100% digitalt, papirløst arbejdsforløb. Det betyder at medarbejdere kan følge enhver kundeordre i samtlige produktionsled frem til levering samt se arbejds- og procesbeskrivelse, diverse tegninger og ordrestatus. Helt enkelt arbejdes der i realtid med opdateret dokumentation - og med et minimum af administrativt tidsforbrug.

LEANKULTUR OG KOMPETENTE MEDARBEJDERE

OVERALT I MEKOPRINT GENNEMFØRER MEDARBEJDERNE UGENTLIGE TAVLEMØDER, HVOR DER FOKUSERES PÅ RESULTATER OG LØBENDE FORBEDRINGER.  

Der er skabt en særlig lean-kultur, hvor alle i virksomheden bidrager til den positive udvikling. Medarbejdernes forbedringsforslag modtages positivt af ledelsen, der for længst har erkendt, at de bedste forslag ofte kommer fra de mennesker, der beskæftiger sig med processerne i dagligdagen. 

Historie

Mekoprint er familieejet

Historien om Mekoprint startede i 1954, da Erland Kold købte en andel af Aalborg Kliché- og Metalskilte fabrik.
Metalskiltefabrikken blev til Mekoprint, som producerede ætsede metalskilte og selvklæbende laktransfers til mærkning af motorer, pumper og landbrugsmaskiner.

Siden Esben Kold (Kemiingeniør og HD i organisation) overtog ledelsen af Mekoprint i 1973 og frem til i dag (2015) har virksomheden udviklet sig til at være en højteknologisk og vækstorienteret virksomhed med en bred vifte af  teknologier, kompetencer og produktløsninger.

Den 1. marts 2015 overtog tredje generation, Anders Kold ledelsen af Mekoprint. Anders (39) er uddannet cand.merc. i strategi, organisation og ledelse fra CBS, København i 2001.  
Anders har igennem de sidste 7 år haft egen konsulentvirksomhed (Avento A/S) og har i samme periode været medlem af Mekoprints bestyrelse.

Tidslinje

 • 1954
 • 1960
 • 1970
 • 1973
 • 1990
 • 1992
 • 2000
 • 2012
 • 2015

1954

Grundlæggelse

I 1954 købte Erland Kold (med 15 års erfaring som brugsuddeler og minkfarmer) sig ind i den daværende Aalborg Kliché- og Metalskiltefabrik.  
I de følgende år dannede en voksende industri inden for landbrugsmaskiner, pumper, motorer og olieregulatorer den første kundebase og vækstgrundlag for Mekoprint.

Erland Kold gik i en ny retning, da han grundlagde den virksomhed, som i dag er Mekoprint. Med udgangspunkt i aktiv kundepleje og godt købmandsskab tog han fat på at udvikle virksomheden fra bunden. Han var nysgerrig af natur, interesseret i andre mennesker og inkarnationen af hæderlighed.

Mekoprint har ingen “egenprodukter” men er 100 % underleverandør. Det er vores passion at udvikle, designe, konstruere og producere innovative produktløsninger for vores kunder. 

Vi udvikler os og trives godt med kunder, som stiller særligt store krav. Vi forbedrer konstant vores medarbejderes kompetencer og investerer løbende i nye produktionsteknologier med høj automatiseringsgrad. 

1960

Me+ko+print

Firmaet ændrer navn til Mekoprint, begyndelsesbogstaverne i grundlæggerens efternavn og de to teknologier, der dengang udgjorde grundelementerne i virksomheden – metalbearbejdning og tryk.

1970

Kundedrevne investeringer

I takt med, at virksomheden voksede under Esben Kolds ledelse i 1970'erne udvikledes en kundeorienteret markeds- og produktgruppestrategi. De investeringer, der blev foretaget, var orienteret imod kunder, der stillede særlige krav inden for metal- og folie-/plastforarbejdning.

1973

Esben CEO

Esben Kold (søn af grundlægger Erland Kold) tiltræder som CEO og med en baggrund som kemiingeniør og HD i organisation og ledelse begyndte en udvikling med nye produkter og produktionsteknologier.

1990

Telekommunikation i vækst

I 1990'erne var metalkabinetter og flexprint nye vækstområder med udgangspunkt i mobiltelefoni og udvikling inden for telekommunikationsbranchen.

1992

Starten på Asien samarbejde

Mekoprint indgik aftale med en asiatisk partner om produktion af folie- og silikonegummitastaturer.

2000

Globalisering

Da IT-boblen brast, måtte Mekoprint fokusere på det, vi er bedst til, så bl.a. en optimering af overfladebehandling og særlige overflader var med til at bringe Mekoprint gennem den første store globaliseringsbølge, hvor en stor del af produktionen blev flyttet til Østeuropa.

2012

Etablering af Asien kontor

I oktober 2012 traf Mekoprint en strategisk beslutning om at være lokalt tilstede i Asien og etablerede Mekoprint Hong Kong Lmtd med tredje generation, sønnen Søren Kold i spidsen. Formålet er dels servicering af kunder med produktion i Asien og dels oparbejde et netværk af nye potentielle kunder, der har flyttet produktion til Asien.

2015

Tredje generation overtager

Tredje generation overtager ledelsen i Mekoprint-koncernen i forbindelse med generationsskifte  pr. 1. marts 2015. Esben Kold, der har stået i spidsen for den familieejede virksomhed siden 1973, overlader nu posten som administrerende direktør til sin ældste søn Anders Kold.

Bestyrelse

JAN VESTERGAARD OLSEN

Bestyrelsesformand

Tidligere adm. direktør i Aalborg Industries

ESBEN KOLD

Næstformand

Technical Manager

ANDERS KOLD

Bestyrelsesmedlem

CEO i Mekoprint A/S

PETER GLAD

Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt
Medarbejder i Mekoprint A/S

Claus Laustsen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt
Medarbejder i Mekoprint A/S

PER RASMUS RASMUSSEN

Bestyrelsesmedlem

Tidligere Koncerndirektør i Ib Andresen Industri

Årsrapport

Værdigrundlag

Mission

Mekoprint er en innovativ, værdiskabende og global leverandør, der samarbejder med kunder med særlige krav til kundespecifikke produkter og totalløsninger inden for betjeningspaneler, højvolumen fleksible printplader, EMC-afskærmninger, ledningskonfektionering, metalskilte og bearbejdede metalemner.

Vision

Vil vil være den foretrukne samarbejdspartner for udvalgte kunder igennem:

- Global tilstedeværelse inden for salg, udvikling og produktion

- Samarbejde med udvalgte, certificerede leverandører og samarbejdspartnere

- Kontinuerlig innovativ udvikling af kundespecifikke produkter og samarbejdsløsninger

- Attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere

Værdier

 • Nysgerrige
 • Ambitiøse
 • Handlekraftige
 • Ansvarlige

Mekoprints grundlægger, Erland Kold, tog det første skridt i en ny retning, da han grundlagde den virksomhed, som i dag er Mekoprint, fordi han var af den faste overbevisning, at det at gå i andres fodspor aldrig har ledt til nye horisonter. Nysgerrighed er drivkraften i Mekoprint. Nysgerrighed efter at finde nye måder at gøre ting på, at finde nye kunder, nye markeder, nye relationer, nye horisonter.

At Mekoprint er gået fra at være én blandt mange producenter af metal- klichéer i 1950erne til i dag at have en unik position som en globalt konkurrencedygtig leverandør af så varierede produkter som solceller og EMC-afskærmninger er ikke sket ved et tilfælde. Det er sket ved mod. Mod til at gå veje, ingen andre har gået. Mod til at se fremad. Til at tage det næste skridt. Mod til at gøre det, som ingen andre tør.

Med udgangspunkt i et eksplicit ønske om ikke at designe og producere egne produkter indlever vi os passioneret i designet og optimeringen af vores kunders produkter. Indlevelse i kundens særlige behov er vores mærkevare.

Konkurrence holder os i ilden og udfordrer os til at gøre vores bedste. Vi ønsker kunder, som kræver høj kvalitet, høj automatiseringsgrad og anvendelse af den nyeste produktionsteknologi. Ingen er nogensinde blevet stærk af at have vinden i ryggen.

5 Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

6 Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

Kontakt Mekoprint