Ætsede produkter

Ætsede produkter

Ætseteknologien giver mulighed for fremstilling af særdeles komplicerede geometrier og tolerancer, som den traditionelle mekaniske pladebearbejdning ikke kan frembringe.
Ætseteknologien er således et kosteffektivt alternativ til stansning og laserskæring i materialetykkelser op til 1,0 mm.

I tæt samarbejde med vores kunder har vi gennem årene udviklet innovative og nyskabende løsninger, og på denne måde flyttet grænserne for det teknologisk mulige.

Teknologien kan anvendes i et bredt materialeudsnit som eksempelvis: Rustfrit stål, kobber, nysølv, messing eller aluminium.

 


Fordele

•    Fremstilling af særdeles komplekse geometrier i mange forskellige råmaterialer
•    Produkterne kan også leveres i strips, på ark eller oprullet - parat for automatisk montage hos kunden
•    Helt spændings- og gratfri emner
•    Der er typisk ingen værktøjsomkostninger tilknyttet produktionen af emner
•    Leverance kan oftest ske indenfor 2-3 hverdage

Fremstilling 

Procesbaseret produktion

Kemisk ætsning til frembringelse af metalemner har sin store fordel i, at selv meget komplekse geometrier kan fremstilles uden meromkostninger, idet mønsteret overføres fotografisk og således er den samme som ved enklere geometrier.

Ved produkter frembragt ved ætseteknologien overføres emnets konturer ved en fotografisk proces til en lysfølsom foto-resist. Efter fremkaldningen ætses de områder på panelet, hvor fotoresisten er fjernet. Resisten fjernes efterfølgende fra selve emnerne, hvorved det flade ætsede emne fremkommer.
Efter ætsningen kan der foretages yderligere bearbejdning i form af eksempelvis bukning eller overfladebehandling. 

Kundetilpassede produkter

Mekoprint har over 60 års erfaring i, at tilbyde kundespecifikke produkter. Vores ætseteknologi giver mulighed for særdeles komplicerede geometrier, som typisk frembringes i samarbejde med vores udviklingsafdeling.

Emnerne kan efterfølgende overfladebehandles - eks. fornikles, forgyldes etc.

Levering

Levering af prototyper kan ske på få dage, da der ikke kræves faste værktøjer.

Emnerne kan leveres emballeret efter nærmere aftale og kan også leveres på:
•    Ark
•    Strips
•    Rulle

Det er således muligt, at levere emnerne for automatisk montage hos kunden.

Volumen kan variere fra et enkelt til adskillige millioner stykker.

Ætsning

Produktinformation 

Toleranceoversigt for ætsning:

Toleranceoversigt

 

Fra ætseleverandør til udvikler af finmekaniske løsninger:

Læs mere

 

Ætsning i metal

 Bestil produktprøver

Produktprøve

Er du interesseret i, at se nogle eksempler på ætseløsninger er du velkommen til at rekvirere vores æske med produktprøver.

 

Bestil produktprøver

Vil du vide mere?

Mekoprint Michael Nielson

Michael Nielson

Area Sales Manager

+45 99 36 58 12

+45 25 59 08 12

mni@mekoprint.com

 


 

Kontakt Mekoprint