Ætsning af metal

Ætsede produkter

Har du brug for bearbejdning af finmekaniske emner i høj præcision, tynde materialetykkelser og uden høje værktøjsomkostninger?

Så kan ætsning være den rette løsning for dig!

Ætsning af metal giver mulighed for fremstilling af særdeles komplicerede geometrier og tolerancer, som den traditionelle mekaniske pladebearbejdning ikke kan frembringe.

Ætsning af metal er således et kosteffektivt alternativ til stansning og laserskæring i materialetykkelser op til 0,05 - 1,0 mm.

Teknologien kan anvendes i et bredt materialeudsnit som eksempelvis: Rustfrit stål, kobber, nysølv eller messing i ark af typisk 500 x 610 mm, eller på rulle når der er tale om høj volumen.

I tæt samarbejde med vores kunder har vi gennem årene udviklet innovative og nyskabende løsninger ved brug af ætsning af metal, og på denne måde flyttet grænserne for det teknologisk mulige.

Læs mere om Mekoprint Chemigraphics' andre teknologier til bearbejdning af finmekanik.


Fordele

•    Fremstilling af særdeles komplekse geometrier i mange forskellige råmaterialer
•    Produkterne kan også leveres i strips, på ark eller oprullet - parat for automatisk montage hos kunden
•    Helt spændings- og gratfri emner
•    Der er typisk ingen værktøjsomkostninger tilknyttet produktionen af emner
•    Leverance kan oftest ske indenfor 2-3 hverdage

Fremstilling 

Procesbaseret produktion

Kemisk ætsning af metal til frembringelse af emner har sin store fordel i, at selv meget komplekse geometrier kan fremstilles uden meromkostninger, idet mønsteret overføres fotografisk og således er den samme som ved enklere geometrier.

Ved produkter frembragt ved ætseteknologien overføres emnets konturer ved en fotografisk proces til en lysfølsom foto-resist. Efter fremkaldningen ætses de områder på panelet, hvor fotoresisten er fjernet. Resisten fjernes efterfølgende fra selve emnerne, hvorved det flade ætsede emne fremkommer.
Efter ætsningen kan der foretages yderligere bearbejdning i form af eksempelvis bukning eller overfladebehandling. 

Kundetilpassede produkter

Mekoprint har over 60 års erfaring i, at tilbyde kundespecifikke produkter. Vores ætseteknologi giver mulighed for særdeles komplicerede geometrier, som typisk frembringes i samarbejde med vores udviklingsafdeling.

Emnerne kan efterfølgende overfladebehandles - eks. fornikles, forgyldes etc.

Levering

Levering af prototyper kan ske på få dage, da der ikke kræves faste værktøjer.

Emnerne kan leveres emballeret efter nærmere aftale og kan også leveres på:
•    Ark
•    Strips
•    Rulle

Det er således muligt, at levere emnerne for automatisk montage hos kunden.

Stykantallet kan være fra et enkelt til flere millioner.

Ætsning af stål

Produktinformation  

  • Præsentationsmateriale
  • Nyheder
Ætsning af små emner

Præsentation af vores finmekaniske løsninger.

Finmekaniske løsninger

 

Ætsning af små emner

Fra ætseleverandør til udvikler af finmekaniske løsninger

Læs nyheden

Vil du vide mere?

Mekoprint Michael Nielson

Michael Nielson

Area Sales Manager

+45 9936 5812
+45 2559 0812

mni@mekoprint.com

Kontakt Mekoprint